office@abrs.ba

portparol@abrs.ba

Agencija logo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Подзаконски акти
  4.  » 
  5. Банке
  6.  » 
  7. Надзор пословања банака
  8.  » 
  9. Извјештавање банака
  10.  » О облику и садржају извјештаја које банке достављају Агенцији за банкарство РС

О облику и садржају извјештаја које банке достављају Агенцији за банкарство РС

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о облику и садржају извјештаја које банке достављају Агенцији за банкарство Републике Српске
Службени гласник РС број 74/22
Преузми
Прилог (извјештајни обрасци за банке са сједиштем у Републици Српској)
Датум објаве: 05.01.2023
Преузми
Прилог (извјештајни обрасци за организационе дијелове банака са сједиштем у Федерацији Босне и Херцеговине)
Датум објаве: 05.01.2022
Преузми
Инструкција за финансијско извјештавање (FINREP)
Датум објаве: 21.01.2022
Преузми
Помоћни алат (FINREP)
Датум објаве: 21.01.2022
Преузми
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о облику и садржају извјештаја које организациони дијелови банака са сједиштем у ФБиХ или Брчко дистрикту БиХ достављају АБРС
Службени гласник РС број 120/21
Преузми
Одлука о облику и садржају извјештаја које банке достављају Агенцији за банкарство Републике Српске
Службени гласник РС број 120/21
Преузми
Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за банке и друге финансијске организације
Службени гласник РС број 86/22
Преузми
Упутства Министарства финансија РС о отварању и затварању рачуна код овлашћених организација, о начину вођења и садржају евиденције рачуна пословних субјекатa код овлашћених организација и о начину и поступку извршења налога за принудну наплату преко рачуна код овлашћених организација
Службени гласник РС број 71/12
Преузми
Упутство за попуњавање образаца за спречавање прања новца и финансирања терористичких активности – за банке
Датум објаве: 21.01.2013
Преузми
Упутство за електронско достављање података из области надзора пословања банака
Датум објаве: 19.10.2018
Преузми
Прилози (електронско достављање података)
Датум објаве: 15.02.2024
Преузми
Skip to content