office@abrs.ba

portparol@abrs.ba

Agencija logo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Обавјештења
  4.  » Успјех ентитетских агенција за банкарство: Европска комисија одлучује о усклађивању регулаторног и супервизорског оквира за банкарство у БиХ

Успјех ентитетских агенција за банкарство: Европска комисија одлучује о усклађивању регулаторног и супервизорског оквира за банкарство у БиХ

Број: 01-104-1656/21

Дана, 15.09.2021. године

Предмет: Саопштење за јавност

Успјех ентитетских агенција за банкарство: Европска комисија одлучује о усклађивању регулаторног и супервизорског оквира за банкарство у БиХ

У складу са информацијама доступним на службеној интернет страници Европске комисије, до краја текуће године очекује се одлука Европске комисије (ЕК) којом се потврђује еквивалентност супервизорског и регулаторног оквира у Босни и Херцеговини у односу на Уредбу (ЕU) број 575/2013 Европског парламента и вијећа о бонитетним захтјевима за кредитне институције и инвестициона друштва (CRR) и Директиву број 2013/36/ЕU 2013 Европског парламента и вијећа о приступању дјелатности кредитних институција и бонитетном надзору над кредитним институцијама и инвестиционим друштвима (CRD).

Коначна одлука Европске комисије представља достизање стратешког циља који је од великог значаја за Републику Српску, односно Босну и Херцеговину, банкарски систем, привреду и грађане. У периоду од 2017. године до данас, Агенција за банкарство Републике Српске и Агенција за банкарство Федерације БиХ спровеле су кључне стратешке активности на усклађивању регулаторног и супервизорског оквира са релевантним уредбама и директивама ЕУ. Поступак процјене еквивалентности укључивао је детаљне прегледе, координацију и документовање захтјева у складу са принципима које прописује ЕК и Европско надзорно тијело за банкарство (EBA). Директне контролне активности и провјере од стране EBA-е спроведене су у другој половини 2019. године, а што је укључивало и посјете агенцијама за банкарство од стране водећих стручњака по питању супервизије и регулаторног оквира. Нажалост, пандемија вирусног обољења COVID-19 довела је до успоравања активности током 2020. године и посвећености питањима заштите привреде и грађана. Интензивне активности EBA-е и ЕК настављене су у 2021. години.

Координација активности од стране ентитетских агенција за банкарство имала је подршку ентитетских министарстава финансија, Удружења банака у БиХ, банака, Централне банке БиХ и значајних привредних субјеката који су обухваћени посјетама и контролама од стране EBA-е.

Резултати процјена еквивалентности су далекосежни и укључују разумијевање да ли је степен примјене регулаторног и супервизорског оквира у Републици Српској, односно Босни и Херцеговини такав да осигурава ефекте који су идентични онима у ЕУ. Провјере и потврде спроводе се у важним сегментима као што су: ефикасна и адекватна заштита депонената и потрошача – корисника финансијских услуга, стабилност и интегритет домаћег финансијског система, сарадња између различитих учесника финансијског система, укључујући регулаторе и супервизоре, правилне примјене и спровођење релевантних међународно договорених стандарда, који су преузети из законодавства ЕУ и др. Посебно се издваја провјера и потврда независног и ефикасног надзора. У овом сегменту, институционални и регулаторни оквир за банкарски сектор у Републици Српској и ФБиХ, уважавајући и специфичности нашег уређења, оцјењује се као напредан, усклађен и уређен према правилима која се примјењују и у ЕУ. Статус и значај наших институција у будућој сарадњи са релевантним институцијама ЕУ се мијења, што има изузетан значај у процесима придруживања ЕУ.

Еквивалентност у сегментима супервизије и регулаторног оквира за банкарски систем има посебан значај код осталих процјена и потенцијалне дугорочне ефекте на Републику Српску, односно Босну и Херцеговину, процјене рејтинга, пондере ризика за израчунавање капиталних захтјева за покриће банкарских ризика, нивое каматних стопа, сигурности улагања и др. Испуњење најважнијег стратешког циља поставља нове захтјеве на одржавању усклађености и стабилности банкарског система. Агенција за банкарство Републике Српске и Агенција за банкарство Федерације БиХ и даље остају посвећене интересима грађана и привреди.

Skip to content